Skriv avtal med takläggare

Det är möjligt att anlita en takläggare utan att först skriva ett skriftligt avtal. Men skulle det visa sig att något går fel kan det bli svårt att i efterhand bevisa vad du och hantverkaren tidigare har kommit överens om. Ni behöver därför tillsammans skriva ner överenskommelsen. Konsumenttjänstlagen gäller också muntliga överenskommelser och de är bindande, men om överenskommelsen är muntlig är det ditt ord som står mot takläggarens om du inte är nöjd.

Hantverkarformuläret
Om du vill att takläggaren ska utföra ett stort jobb är det särskilt viktigt att ha en skriftlig överenskommelse och kolla upp takläggare malmö rot avdrag. Det finns färdiga avtalsmallar tillgängliga som ni kan använda. Det är ett klokt sätt att hantera frågan då det minskar risken för att ni glömmer något i avtalet. Konsumentverket, Sveriges Byggindustrier och Villaägarnas Riksförbund har tagit fram Hantverkarformuläret, en avtalsmall som passar bra för ändamålet.

Det finns också en ifyllnadshjälp att tillgå som är bra att läsa igenom i förväg. Här hittar du tips kring vad som behöver vara med i överenskommelsen, oavsett om ni väljer att göra en muntlig eller skriftlig sådan. Du kan hitta ifyllnadshjälpen hos Konsumentverket. Om du ska bygga till eller bygga nytt kan du använda entreprenadkontraktet ABS, en avtalsmall som också finns på konsumentverket.se.

Tilläggsarbeten
Du kan behöva avtala i förväg kring hur du ska hantera ändringar och tilläggsarbeten som kan dyka upp, precis som på ett jättebra casino. Diskutera också hur dessa arbeten påverkar priset och tidsplanen. Under arbetets gång kan takläggaren hitta ytterligare arbeten som behöver göras. Då måste takläggaren först samråda med dig innan hen påbörjar tilläggsarbetet. Om det inte har skett något samråd i förväg kan takläggaren sedan inte ta betalt för arbetet. Du kan också vilja ha ändringar, till exempel om du vill ändra material vid takläggningen. Vid dessa tillfällen bör alla nya arbeten skrivas in i avtalet då de påverkar tidsplanen och priset.

Försening
Om det visar sig att takläggaren inte avslutar sitt uppdrag inom den tidsram som ni har beslutat om och detta inte beror på dig som beställare behöver du meddela till takläggaren att hen är försenad. Detta kallas att reklamera och visar på att det har uppstått ett dröjsmål. Då behöver du tala om för takläggaren vad du vill ska hända nu. Du kanske vill att arbetet ska vara klart senast vid en viss tid eller att du vill ha ett svar. Du har vid dessa händelser möjlighet att hålla inne betalningen till viss del eller helt och hållet. Det går att häva avtalet eller att kräva skadestånd för de kostnader som har uppstått för förseningen.

Besiktning
När arbetet är slutfört kan en besiktning utföras. Då anlitar du en besiktningsman som ser över att takläggarens arbete har skett fackmässigt. Du kan komma överens med takläggaren i förväg att deras firma ska stå för kostnaden för besiktningen. Det kan också vara klokt att göra delbesiktningar om det rör sig om ett större uppdrag.